Kde se auta učí usmívat

Leader ve funkčních a estetických dílech

Komplexní vstřikolisování pro automobilový průmysl

Centrála společnosti MAIER, založená v roce 1975, sídlí ve městě Gernika v Baskicku.

V Evropě jsme na předním místě v dekoraci plastových dílů a jsme výrobcem komplexních vstřikovacích lisů pro automobilový průmysl. Technologie, se kterými pracujeme, zahrnují chromování, lakování, laserové leptání a horkou ražbu.

Tvoříme součást prestižní Mondragon Corporation, jedné z největších družstevních organizací na světě.

mil. € prodej

lidí v 11 zemích

Působíme celosvětově

Ocenění
kvality
výroby

PSA (2013)

Ocenění
spokojenosti
zákazníků

JOHNSON CONTROLS  (2014)

Regionální ocenění
kvality dodavatele
v kategorii karosérie

NISSAN  (2016)

Ocenění za
vynikající výkonnost
v řízení projektů

TOYOTA (2016)

Ocenění
pro nejlepší
dodavatelský závod

PSA (2017)

Ocenění
kvality
výroby

PSA (2013)

Ocenění
spokojenosti
zákazníků

JOHNSON CONTROLS  (2014)

Regionální ocenění
kvality dodavatele
v kategorii karosérie

NISSAN  (2016)

Ocenění za
vynikající výkonnost
v řízení projektů

TOYOTA (2016)

Ocenění pro
nejlepší
dodavatelský závod

PSA (2017)