Kde se auta učí usmívat

Leader ve funkčních a estetických dílech

Komplexní vstřikolisování pro automobilový průmysl

Centrála společnosti MAIER, založená v roce 1975, sídlí ve městě Gernika v Baskicku.

V Evropě jsme na předním místě v dekoraci plastových dílů a jsme výrobcem komplexních vstřikovacích lisů pro automobilový průmysl. Technologie, se kterými pracujeme, zahrnují chromování, lakování, laserové leptání a horkou ražbu.

Tvoříme součást prestižní Mondragon Corporation, jedné z největších družstevních organizací na světě.

mil. € prodej

lidí v 11 zemích

Působíme celosvětově

Production
Quality
Award

PSA (2013)

Customer
Satisfaction
Award

JOHNSON CONTROLS  (2014)

Regional Supplier
Quality Award
Body Category

NISSAN  (2016)

Superior Perfomance
Award
Project Management

TOYOTA (2016)

Regional
Contribution
Award

TOYOTA  (2017)

Best Plant
Supplier
Award

PSA (2017, 2018)

bdsmk2s.net
bdsmrare.com
bdsmkink.net
bdsmfucked.net