Naši lidé jsou šťastní, že jsou součástí společnosti MAIER

Naši lidé jsou šťastní, že jsou součástí společnosti MAIER

... protože jsme zainteresovaní a odpovědní.

Odkaz na tradici kooperace a vzájemné pomoci odlišuje náš způsob podnikání a vedení.

Je pro nás důležité, aby byli naši lidé šťastní, že jsou součástí společnosti MAIER.

 

... protože přemýšlíme pro zákaznicky.

Pro nás nehraje roli, kde náš zákazník je, jsme tam s ním. Jsme hrdí na blízké vztahy, které máme se svými zákazníky, a které nám umožňují jednat a reagovat podle jejich individuálních potřeb.

... protože do svých lidí investujeme.

Naše budoucnost je založená na našich lidech.

Víme, že potřeby svých zákazníků dokážeme naplnit pouze tehdy, pokud budeme neustále investovat do dovedností svých lidí. Ve společnosti MAIER je vám svět otevřen a vaše kariéra bude taková, jakou si ji uděláte, ať už ve Španělsku, USA, Německu, Mexiku, České republice – abychom jmenovali aspoň některé.

... protože nejsme dokonalí.

Ve společnosti MAIER to víme.

Proto nejsou chyby postihovány, ale analyzovány. Se svými týmy pracujeme na trvalém zlepšování naší výkonnosti, abychom spolu rostli a zlepšovali se.

... protože rosteme – udržitelně.

Náš příběh je příběhem udržitelného růstu.

Je pro nás důležité, abychom se přizpůsobili podmínkám každé země, ve které působíme, abychom porozuměli jejím lidem a kulturním hodnotám, a dokázali tak úspěšně spolupracovat.

... protože dáváme zpět.

Ve společnosti MAIER věnujeme část svých ročních zisků do sociálních fondů společnosti MAIER.

Zaměstnanci většinově rozhodují, které projekty budou v daný rok financovány. Tak podporujeme naše komunity – jejich pohodu a udržitelnou prosperitu.

Naše hodnoty jsou naší páteří.

Důvěryhodnost
Otevřenost ke změnám
Efektivita
Spolupráce
Orientace na zákazníka
bdsmk2s.net
bdsmrare.com
bdsmkink.net
bdsmfucked.net