Co jsou soubory cookie a k čemu slouží?

Tyto webové stránky používají soubory cookie a/nebo podobné technologie, které ukládají informace a odesílají je zpět při prohlížení webových stránek. Obecně lze tyto technologie využít pro různorodé účely jako například k rozpoznání uživatele, získání informací o jeho návycích při prohlížení webových stránek nebo k zobrazení personalizovaného obsahu. Konkrétní účely, pro jaké společnost MAIER S. COOP. používá dané technologie, jsou popsány v těchto zásadách.

V souladu s platnými právními předpisy společnost MAIER S. COOP. žádá o váš souhlas s používáním souborů cookie. Pokud s jejich používáním nesouhlasíte, klikněte na „Odmítnout všechny“ v banneru, nebo si soubory cookie nastavte dle vašich preferencí a klikněte na „Uložit předvolby“.

Jaké druhy souborů cookie používáme na našich webových stránkách?

V závislosti na subjektu, který soubory cookie spravuje, rozlišujeme dva typy:

• Vlastní soubory cookie (cookies první strany): odesílané z naší domény do vašeho zařízení za účelem poskytnutí nabízené služby
• Soubory cookie třetích stran: odesílané do vašeho zařízení z domény, kterou nespravujeme my, ale jiný subjekt, například soubory cookie k vytváření statistik prohlížení Googlu, soubory cookie pro sociální sítě atd.

Podle toho, po jako dobu jsou soubory cookie aktivní, rozlišujeme:

• Relační cookies: Jedná se o typ souborů cookie, které jsou určeny ke shromažďování a ukládání dat po dobu prohlížení webových stránek uživatelem.
• Trvalé cookies: Jedná se o typ souborů cookie, v jejichž případě údaje zůstávají uloženy v terminálu a je možno k nim získat přístup a zpracovávat je po dobu stanovenou stranou, která je za soubory cookie odpovědná. Tato doba se může pohybovat od několika minut až po několik let.

Podle účelu souborů cookie rozlišujeme:

1. Technické cookies: Jedná se o soubory cookie, které uživateli umožňují prohlížet webové stránky, platformy nebo aplikace a využívat různých možností a služeb jimi nabízených jako například kontroly síťového provozu a datové komunikace, identifikace relací, přístupu do částí webu s omezeným přístupem, zapamatování prvků tvořících objednávku, realizace objednávky, realizace žádostí o registraci nebo o účast na události, používání bezpečnostních prvků během prohlížení webových stránek, ukládání obsahu pro vysílání videa či zvuku nebo sdílení obsahu prostřednictvím sociálních sítí.

2. Analytické cookies: Jedná se o soubory cookie, které umožňují straně za ně zodpovědné sledovat a analyzovat chování uživatelů webových stránek, s nimiž jsou propojeny. Informace shromážděné prostřednictvím tohoto typu souborů cookie se používají k měření návštěvnosti webových stránek, aplikací nebo platforem a k vypracovávání profilů uživatelů s ohledem na jejich návyky při prohlížení daných webových stránek, aplikací nebo platforem s cílem provést zlepšení na základě analýzy údajů o používání služby.

3. Reklamní cookies: Jedná se o soubory cookie, které ukládají informace o chování uživatelů získané průběžným sledováním jejich návyků při prohlížení, což umožňuje vytvořit specifický profil, na jehož základě se uživateli zobrazují reklamní sdělení.

Jakým způsobem je možno povolit nebo zakázat soubory cookie?

Při vstupu na naše webové stránky se vám zobrazí oznámení nebo informační banner o souborech cookie, který vám poskytne informace o tom, jak můžete udělit souhlas s instalací souborů cookie, nebo jejich instalaci odmítnout. Za tímto účelem je k dispozici konfigurační panel. Nastavení souborů cookie je možno změnit ZDE.

Odpovědnost

Společnost MAIER S. COOP. nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo pravdivost zásad ochrany osobních údajů organizací třetích stran případně uvedených v těchto zásadách používání souborů cookie.

Aktualizace našich zásad používání souborů cookie

Zásady mohou být těmito webovými stránkami upraveny, pokud dojde ke změnám, které by mohly mít vliv na používání souborů cookie, ať už z důvodu právních a regulačních požadavků nebo za účelem přizpůsobení těchto zásad pokynům vnitrostátního orgánu pro dohled nad osobnímu údaji (v tomto případě Agencia Española de Protección de Datos).

bdsmk2s.net
bdsmrare.com
bdsmkink.net
bdsmfucked.net