INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákonem č. 3/2018 o ochraně osobních údajů a záruce digitálních práv (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales) vás společnost MAIER GROUP informuje o svých zásadách ochrany osobních údajů.

Kdo je zodpovědný za zpracování vašich osobních údajů?

MAIER S. COOP. (dále jen „MAIER“)
Sídlo: Polígono Industrial Arabieta s/n 48320 – AJANGIZ – BIZKAIA
Telefon: +34946259200
Kontaktní email: kontsultabulegoa.maier@maier.es

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

Za účelem zpracování a zodpovězení dotazů obdržených prostřednictvím komunikačních kanálů společnosti MAIER S. COOP.

Máme oprávnění ke zpracování vašich osobních údajů?

SOsobní údaje, které nám poskytnete za účelem zodpovězení vašeho dotazu, budou zpracovány na základě oprávněného zájmu společnosti MAIER S. COOP., v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Komu můžeme poskytnout vaše osobní údaje?

Údaje mohou být předány veřejným nebo soukromým institucím v případě, že je to nezbytné pro plnění zákonem stanovených povinností.

Předávají se osobní údaje mezinárodně?

Nepředpokládáme, že by mělo docházet k mezinárodnímu předávání vašich osobních údajů.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Informace o obdržených dotazech se pravidelně vymazávají. V každém případě dojde ke smazání vašeho dotazu při každoročním revidování obdržených dotazů.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Je možno uplatnit vaše právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, smazání a přenositelnost, dále právo nesouhlasit se zpracováním osobních údajů, anebo souhlasit se zpracováním pouze některých osobních údajů, stejně tak můžete uplatnit i právo nebýt předmětem rozhodnutí založených výhradně na automatizovaném zpracování vašich osobních údajů. Výše zmíněná práva je možno uplatnit zasláním emailu na adresu kontsultabulegoa.maier@maier.es. Pokud se domníváte, že výkon vašeho práva nebyl uspokojen, můžete podat stížnost u vnitrostátního orgánu pro dohled nad osobnímu údaji (v tomto případě Agencia Española de Protección de Datos).

bdsmk2s.net
bdsmrare.com
bdsmkink.net
bdsmfucked.net