Právní oznámení

Všechna práva vyhrazena:

 • Společnost Maier S. Coop tímto prohlašuje, že účelem webových stránek Maier je poskytovat široké veřejnosti informace o činnostech, které tato společnost vykonává, a o výrobcích, které vyrábí.
 • Veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se k webovým stránkám Maier a jejím různým součástem vlastní společnost Maier S. Coop. Společnosti, které jsou součástí této skupiny, disponují výhradními právy pro jejich využívání v jakékoliv formě, a to zejména právy na kopírování, distribuci, zveřejňování a úpravy.
 • Právo na částečné kopírování obsahu webových stránek je poskytnuto za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
  • Právo je v souladu se záměrem webových stránek Maier.
  • Provádí se za účelem získání informací, které stránky obsahují, a ne pro komerční účely.
  • Žádný dokument ani grafické prvky související s těmito webovými stránkami nebudou nijak upravovány.
  • Žádné grafické prvky obsažené na těchto webových stránkách nesmí být používány, kopírovány či distribuovány odděleně od textu nebo jiných obrázků, které je doplňují.
  • Společnost Maier S. Coop o tom musí být předem informována.
 • Jak přístup k těmto webovým stránkám, tak jakékoliv případné použití informací obsažených na těchto stránkách, jsou na vlastní odpovědnost strany, která tak činí. Společnost Maier S. Coop nelze činit odpovědnou za jakékoliv následky, poškození či ztrátu, k nimž může dojít v důsledku uvedeného přístupu nebo použití informací.
 • Maier S. Coop nepřejímá žádnou odpovědnost za připojení nebo za obsah odkazů k třetím stranám, jež mohou být na webových stránkách zmiňovány.
 • Společnost Maier S. Coop vlastní veškerá práva průmyslového vlastnictví související s jejími výrobky. Co se týče zmínek o ostatních výrobcích, společnost Maier S. Coop uznává odpovídající práva průmyslového a duševního vlastnictví ve prospěch jejich vlastníků, a jejich pouhá zmínka nebo výskyt na webových stránkách neznamená existenci jakýchkoliv práv nebo odpovědnosti za ně ze strany společnosti Maier S. Coop, ani nepředstavuje žádnou formu souhlasu, sponzorství či doporučení ze strany společnosti Maier S. Coop.
 • Za jakékoliv neoprávněné použití informací obsažených na těchto webových stránkách, jakož i za jakékoliv zasahování do práv duševního vlastnictví a vlastnických práv společnosti Maier S. Coop, bude vyžadována právní odpovědnost.
 • Maier S. Coop nelze činit odpovědnou za případné bezpečnostní chyby, k nimž může dojít, nebo za případné škody, které mohou vzniknout v důsledku počítačového systému uživatele (hardware a software), a/nebo souborů či dokumentů v něm uložené, v důsledku přítomnosti viru na počítači, který uživatel použil pro přístup k obsahu webových stránek společnosti Maier, výpadku prohlížeče nebo v důsledku použití jeho zastaralé verze.
 • Obsah prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti se může změnit, proto uživatelům těchto webových stránek doporučujeme, aby si jej pravidelně pročítali.